facebook

SMS Krediti Olovo – kako aplicirati

SMS Krediti Olovo

Jeste li znali da su SMS krediti Olovo najlakši način da dođete do potrebnog novca bez mnogobrojnih odlazaka u banku. Sada je moguće da vrlo lako i jednostavno aplicirate za kredit, bez da prikupljate dokumentaciju mjesecima. SMS krediti Olovo vam nude lak i jednostavan način apliciranja i isplatu kredita već isti dan, bez čekanja. Od 10175 stanovnika grada Olovo čak 30% njih je čulo za pogodnosti koje nude SMS krediti, a čak 50% njih je već koristilo usluge ovog servisa.

Aplikacija za SMS kredite je veoma jednostavna:

apliciraj
  1. Na web stranici ispunite aplikaciju i odaberite željeni iznos i period otplate koji želite
  2. Dostavite neophodnu dokumentaciju putem maila
  3. Sačekajte odobrenje tima koje će vam doći putem SMS-poruke
  4. Podignite novac u najbližoj pošti sa poštarskim brojem 71340 ukoliko ste u gradu Olovo

Apliaciju takođe možete izvršiti slanjem SMS poruke na broj naveden na web stranci finansijskog servisa koji nudi kredite ili pozivom na broj sa pozivnim brojem +38732 ukoliko ste u gradu Olovo.