facebook

Zajam online – siguran proces u nekoliko koraka

zajam online

Ako ste se ikad našli u situaciji da imate finansijski problem za koji ste mislili da nemate rješenje, sigurno da niste bili na našoj web stranici. Pročitajte nekoliko sledećih redova i saznajte kako baš ovde možete da pronađete rješenje za vaš finansijski problem.

apliciraj

Najveća prednost zajma online je što se sve događa preko interneta. Dakle, vaš problem možete da riješite na pauzi za kafu ili dok čekate red na kasi. Apliciranje za zajam online ne traje više od par minuta, a proces od apliciranja do isplate vašeg novca nije duži od 15 minuta.

Čitajući ovaj uvodni tekst sigurno ste pomislili da je ovo nešto nemoguće jer djeluje prelako i prejednostavno. Upravo zbog toga u nastavku teksta će biti detaljno objašnjeni koraci pri apliciranju za zajam online.

Sadržaj

Korak 1 – pri apiciranju za zajam online

Za ovaj korak potrebno je da odvojite svega par minuta ukoliko ste se prethodno pripremili.
Kada kažemo prethodno pripremili mislimo na to da ste donijeli odluku koji iznos zajma želite i na koje vrijeme otplate. Takođe, za prvi korak, potrebno je da pripremite lična dokumenta da ne biste gubili vrijeme na traženje istih, kako bi apliciranje za online zajam trajalo što kraće.
Dakle, prvo šro treba da uradite jeste da uđete na web sajt i da se registrujete.
Nakon toga birate iznos zajma i vrijeme otplate online zajma. Nepomena, iznos i vrijeme otplate birajte u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima kako ne biste kršili rokove dospijeća online zajma.
Posle biranja uslova online zajma, aplicirate pomoću vaših osnovnih ličnih podataka. A to su: broj lične karte, JMBG, broj mobilnog telefona i e-mail adresu.

Korak 2 – slanje dokumentacije za zajam online

Odmah ćemo istaći da je za zajam online dokumentacija minimalna i da se šalje preko interneta kako bismo uštedili naše dragocjeno vrijeme.
Dokumentacija koju treba da pripremite pri apliciranju za online zajam je sledeća:

  • važeća lična karta ili pasoš, kako bismo potvrdili podatke koje ste popunili u prethodnom koraku i kako bi se provjerilo vaše stalno mjesto prebivališta, Bosna i Hercegovina.
  • platna lista, ček od penzije ili sličan dokument koji dokazuje da imate redovne finansijske prilive.

Korak 3 – čekanje potvrde zajma online

Nakon popunjavanja i slanja vaših podataka i dokumentacije vrši se provjera ličnih podataka i kreditnih zaduženja u Registru kredita Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Odluku o odobrenju ili odbijanju vašeg zahtjeva za brzi kredit dobićete putem e-mail adrese ili SMS oporuke na broj koji ste koristili prilikom unosa osnovnih podataka.
Razlog za odbijanje zahtjeva za online zajam može biti ukoliko vam prethodni zajam kod nas nije otplaćen ili ukoliko ste krivično gonjeni zbog ne vraćanja kredita kod nas ili drugih kreditnih institucija.
Proces čekanja za potvrdu online ne traje više od 15 minuta.

Korak 4 – isplata zajma online

Odmah nakon primljene poruke o potvrdi odobrenja vašeg online zajma vaš novac će biti na vašem računu. Novac možete odmah isplatiti u najbližoj bankarskoj poslovnici.

Zalog ili žirant vam nisu potrebni

zajmovi online u bih

Za zajam online preko interneta nije potrebna nikakva garacija. Aplicirati možete bez zaloga, sudužnika i žiranata. Ovo je najveća prednost online zajma po svjedočenju naših klijenata. Izbjegnuta je najveća neprijatnost ukoliko vam je potreban novac u gotovini hitno.

Uslovi za zajam online

Jedini uslovi koje treba da ispunite su:

  • da ste punoljetni starosti do 75 godina,
  • da vam je mjesto prebivališta Bosna i Hercegovina,
  • da posjedujete platnu listu ili ček od penzije.

Otplata zajma online

Otplata online zajma se vrši gotovinskom uplatom u poštanskim ili bankarskim poslovnicama. Na osnovu izabranih uslova online zajma tj. iznos i vrijeme otplate u sklopu jedne rate plaćete: iznos rate, efektivnu kamatu i troškove obrade zajma online. Efektivna kamata i troškovi obrade zajma zavise od iznosa zajma i vremena otplate zajma. Kreditni kalkulator će vam tačno odrediti iznos rate tako da možete razmotriti više mogućnosti da vašu otplatu zajma.
Za svaki zajam postoji rok dospijeća. Rok dospijeća je datum do koga se mora cijeli iznos zajma otplatiti. Ukoliko želite otplatiti zajam prije roka dospijeća ili želite produžiti rok dospijeća potrebno je u oba slučaja da kontaktirate naš operativni tim. Zbog fleksibilne politike prema klijentima, rok dospijeća se može produžiti najviše 12 puta uz troškove produženja roka dospijeća.
Kada otplatite vaš zajam odmah možete aplicirati za novi ukoliko vam je potreban.

Zajam online kod korisnika je zadobio najveće simpatije zbog brzog, jednostavnog apliciranja kao i fleksibilnosti koju nudimo ukoliko dođe do neočekivanih problema sa otplatom zajma.

Sigurnost koju nudimo jer je kompletna procedura u skladu sa globalnim standardima zaštite potrošača, poslovanja na internetu i finansijskih usluga, takođe je jedan od razloga zašto nam preko 200.000 zadovoljnih klijenata pruža povjerenje.
Vaši podaci prilikom apliciranja ne mogu biti zloupotrebljeni na bilo koji način.

Ukoliko ste pročitali prethodni tekst sigurno shvatate kao i većina nas da nam iznenadni kvar na automobilu, ili slavlje kod prijatelja neće više predstavljati dodatni stres već opuštenu svakodnevnicu.

Dostupnost zajma online u gradovima i opštinama širom Bosne i Hercegovine